Obrazy pro sběratele - Libor Balák
WebZdarma.cz

 

© Aktualizace 2013, Autor a illustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák   antropark@seznam.cz

 

 

 

obrazová  galerie  

libora  Baláka   

 

 

volná malba, fantasy krajiny a postavy, portréty, obrazy do bytu, obrazy do sbírky pro muzea, reprezentační obrazy do pracoven, kanceláří, pro magistráty a radnice, ilustrace, pravěk, předlohy pro digitalizaci a animaci.

 

Tato expozice obsahuje výběr z tvorby malíře Libora Baláka. U některých obrazů byla pozměněna barevnost z důvodu ochrany před stažením.

V případě zájmu o stažení kteréhokoli z obrazů pro komerční a výstavní účely, kontaktujte přímo autora   antropark@seznam.cz

 

 

          

 

  

       

         

 

 

        

 

 

 

 

 

 

        

 

                    

        

          

 

      

 

 

 

 

         

 

 

 

       

 

      

 

       

 

 

      

       

 

 

    

 

 

 

           

 

 

         

          

 

 

          

 

 

 

      

 

 

       

 

 

 

        

           

 

 

          

 

         

 

          

  

        

      

 

         

 

        

         

 

 

 

        

         

        

         

 

 

        

        

          

        

 

          

 

        

 

          

              

        

 

           

 

          

     

          

          

 

           

 

                           

 

               

 

                    

 

         

 

            

 

                      

       

 

          

 

                  

 

          

 

  

   Další zajímavosti z autorova života

 

Řekli o něm, napsali o něm

Pochvala, které si Libor Balák asi nejvíce profesně cenil, zazněla z úst Zdeňka Buriana. Vyjádřil se o něm, že je vynikající grafik. O malbě tehdy věděl Libor Balák zoufale málo a taková pochvala pro něj znamenala velmi mnoho. A když už sám později produkoval obstojné olejomalby, byl to zase akademický malíř Gustav Krum, Burianův blízký přítel, který přohlížejíc si obrazy s tématikou fantasy na výstavě v Najádách prohlásil, že Balák a Grbavčic jsou skutečnými nástupci svých vzorů a že daleko za sebou nechali ty ostatní, kteří se snaží pokračovat v duchu někdejší trojky – Buriana, Kruma a Konečného. Libor Balák z toho měl radost i proto, že Jiří Grbavčic byl i jeho vizitkou jako jeho někdejší žák. 

Libor Balák byl příjemně překvapen, když zjistil, že u plakátů, které vytvořil jako reklamu na knihy Jacka Londona a které byly určeny pro USA, bylo uvedeno, že úvodní ilustrace ke knihám namaloval jeden z předních evropských současných umělců. Stejně překvapený byl, když se mu do ruky dostal křížovkářský svazek věnující se světově významným malířům všech dob a všech zemí. Nekoupil si tento časopis sám, ale dostal jej jako raritu. Na jedné straně tam figuroval mezi ostatními velkými umělci.

Jiří Winter Nepraktu zase vyzdvihoval všestrannost Libora Baláka a toho, že vyniká ve všem, do čeho se pustí. Prohlásil o něm, že nejenom že má široký záběr, ale rovněž jeho výtvarné provedení  je profesionální a propracované.

Za velký úspěch Libor Balák považoval možnost osobně přednášet na vysoké škole moderní paleo-etnologii, tedy obor, který byl jeho dítětem. Tehdy prý skutečně plakal dojetím.

Velkým překvapením pro něj bylo, když se dověděl, že mezi jeho obdivovateli je i Miroslav Šimek. Ten stejný Šimek, kterého si na deskách pouštěli na základní škole. A skutečně pak došlo i na osobní setkání, kdy si oba muži vyjádřili navzájem obdiv jeden k druhému a Miroslav Šimek pozval Libora Baláka k sobě na chalupu.

Podporu a ocenění jeho záměru a činnosti v oblasti propagace naší dávné minulosti vyjádřila i někdejší prezidentská kancelář Václava Havla.

Velmi zvláštním povzbuzením, kterého si Libor Balák velmi vážil, bylo, že jeho bývalí spolužáci dali některé z jeho komiksů synovi zpěváka Franka Zappy. Založili svého času něco jako fanklub  Franka Zappy a pak při návštěvě jeho syna v ČR mu komiksy předali do jeho sbírky.

Cítil se poctěn, když byl kontaktován z USA autory publikace o světoznámém vědci profesoru Carlu Saganovi, aby jim poskytl svolení k publikování jednoho obrazu z minulosti Země. To udělal velmi rád a v tomto případě se zřekl i honoráře, aby tím vyjádřil podporu poctu a sympatie k této výrazné osobnosti.

Ocenění byla spousta. Každým velkým oceněním je i představa, že ve státě New York se děti učí a mají v dějepisu obrázek Sungirmena. Zadostiučinění, že se do amerických učebnic dostalo to nejlepší, tedy slušně oblečení lidé dávných kultur místo někdejších chlupatých hadrníků a navíc od něj. Ale podobně je tomu i v učebnicích v Austrálii nebo  německy mluvících zemí - v Německu, Švýcarsku a Rakousku.

K zajímavému ocenění došlo na jedné archeologické konferenci. Tak jako vždy si Libor Balák sebou vzal reklamní letáčky s ukázkami své práce, ale nakonec si je vezl zase domů, protože naprosto běžně se při prezentaci používaly jeho obrazy a v den, kdy přednášel, tam nepoužil jeho rekonstrukce pouze jeden člověk, takže žádné další reklamy nebylo zapotřebí. Všichni ho znali.

Někdy přijde zakázka, která nezačíná tradičně ,,...v Antroparku se nám líbil ten a ten obraz...," ale klidně také ,,...na konferenci v Londýně jsem viděl u jednoho kolegy prezentaci s vašimi rekonstrukcemi..."

Na udílení cen a ocenění, na které je zván, se však většinou nedostavuje. Je otázkou, zda je to jeho uzavřeností v této oblasti, skromností nebo možná spíše určitým ironizujícím pohledem na širší souvislosti takovýchto akcí.  

Jednou někdy v polovině devadesátých let se Libor Balák dověděl, že jakýsi učitel uspořádal ve své škole kdesi na severní Moravě jeho výstavu. Knížky, plakáty, přefocené originály... Sám mu tak uspořádal výstavu. Výtvarná práce Libora Baláka jej tak oslovila, že se pustil do takové práce. Malíř sám o tom neměl ani potuchy. Když se to k němu doneslo, měl více než radost a nebylo to jen dojemné, ale i zavazující a zároveň povzbudivé.  

A asi největší radostí a největší pochvalou je mu to, že vedle oficiálních žádostí z celého světa o svolení k užití jeho obrazů se užívají jeho rekonstrukce pirátsky. A to nejen ve světě, ale i u nás. To je svým způsobem dobře, protože takto je Libor Balák skutečně součástí světové kultury.

 

Zpět na hlavní stranu

Back to home page / Zurück zur Startseite

 

© Libor Balák 2013, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz